Aká je situácia na Slovensku?

"Bývanie" v inštitúciách neprospieva

Na Slovensku je veľký počet rodín a jednotlivcov, pre ktorých bývanie nie je dostupné. Keďže u nás nie je dostatočne rozvinuté verejné nájomné bývanie, vzniká tlak na rôzne pobytové sociálne služby, ktoré suplujú rolu bývania, hoci ich účelom je slúžiť rodinám a jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v kríze a potrebujú 24 hodinovú podporu 7 dní v týždni na zvládanie a prekonávanie vážnych životných situácií. Útulky sú však plné. Keďže rodiny nemajú kde bývať, v extrémnych, ale nie ojedinelých prípadoch, putujú zo zariadenia do zariadenia, čím sa vytvára zacyklenie rodiny v systéme.

Bezdomovectvo má veľa tvárí a týka sa aj ľudí v ubytovniach a iných formách neistého bývania. Narastá počet rodín bez domova.

Bývanie je pritom jednou zo základných potrieb človeka a zároveň ľudským právom.

Čo je kľúčom k ukončovaniu bezdomovectva rodín?

Starostlivé bývanie

Prístup „Bývanie ako prvé“, teda Housing First, má presne opačnú logiku a výrazne lepšie výsledky. Rodina či jednotlivec v prípade, ak sa ocitne v kríze a bez domova (teda v bytovej núdzi), priamo dostáva sociálne nájomné bývanie (za ktoré si platí) a k tomu podporu odborníkov, ktorí ho budú sprevádzať a podporovať, aby si bývanie udržal a postupne rozvíjal svoj život. Tento prístup, ktorý bol pôvodne vytvorený pre ľudí s ťažkými duševnými poruchami kombinovanými so závislosťami, má úspešnosť udržania bývania na úrovni 80-96%. Bezpečný domov a motivácia udržať si bývanie, ktoré môže získať aj človek so závislosťami, prináša úspech. Zlepšuje sa zdravotný stav, psychická pohoda, obnovujú sa rodinné a spoločenské vzťahy, dôvod a túžba abstinovať a žiť, dokončiť si vzdelanie či rekvalifikovať sa, začať pracovať. Bývanie ako základná podmienka pre dôstojný život s podporou odborníkov (sociálni pracovníci, lekári, zdravotné sestry, psychológovia, terapeuti, právnici, atď.) je celosvetovo úspešným a výskumami podloženým kľúčom k ukončovaniu bezdomovectva.

Domovské vzdelávacie centrum

Centrum v dunajskej Lužnej od roku 2003 pomáha mladým po odchode z detských domov, poskytuje ubytovanie a poradenstvo pri zaradení sa do samostatného života.

Viac o DVC

Centrá Dorka

Centrá Dorka v Košiciach, Prešove, Zvolene a Ružomberku sú útočiskom pre rodiny, deti a mladých v ťažkých životných situáciách a vďaka nim rodiny môžu ostať spolu.

Viac o Dorkách

Vincentínum

Centrum pre rodiny v Košiciach – Šaci je modelovým projektom sociálneho nájomného bývania v malých domoch s viacerými bytmi v mestskom prostredí.

Viac o Vincentíne