Vojnový konflikt na Ukrajine a s tým súvisiaca humanitárna kríza podnietili vznik Integračného centra Košického kraja, ktoré pod záštitou župy založilo v júni 2022 deväť organizácií (Nadácia DEDO, Liga za ľudské práva, Mareena, Človek v ohrození, ETP Slovensko, Všetci pre rodinu n.o., DORKA, n.o., Oáza – nádej pre nový život, n.o. a Arcidiecézna charita Košice. Počas fungovania Integračného centra sa partnerom stala aj Liga za duševné zdravie.) s cieľom dlhodobej podpory ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Ako koordinátor a jeden z iniciátorov myšlienky vzniku centra na pomoc Ukrajincom uviedla Nadácia DEDO centrum do prevádzky. Za rok a pol sme pomohli viac ako 3000 jednotlivcom, napríklad bývanie sme našli pre viac ako 300 rodín.

Integračné centrum Košického kraja pokračuje vo svojej činnosti od roku 2024 s novým prevádzkovateľom trojčlenného konzorcia organizácií Človek v ohrození, Liga za ľudské práva a Mareena, ktoré sa špecializujú na pomoc cudzincom a tvorbu národných politík v tejto oblasti.

OBLASTI
PODPORY:

Informácie
a asistencia

Právne
poradenstvo

Psychická
podpora

Sociálna
služba

Pomoc s bývaním,
prácou, vzdelávaním

icon-jednotlivci

Pomohli sme
3000+
jednotlivcom

icon-byvanie

Našli sme bývanie
300+
rodinám