web

Ako nám môžete darovať 2%

Aj vďaka 2% z vašich vzácnych daní môžeme pomáhať rodinám v núdzi.
Ďakujeme, veľmi si vašu podporu vážime.

Naše údaje

IČO: 30688388 (zarovnať sprava)
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno: Nadácia DEDO
Sídlo: Hemerkova
Súpisné číslo: 1318/28
PSČ: 040 23
Obec: Košice

1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Nadácie DEDO poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.


2. Vyplňte predvyplnený (údajmi Nadácie DEDO) a editovateľný formulár
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

 • Ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, budeme sa Vám môcť poďakovať.

 

3. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa adresy Vášho bydliska.

 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Ak ste zamestnanec a zúčtovanie/daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ

1. Vyplňte  Daňové priznanie typu A  alebo Daňové priznanie typu B podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2023 mali. V rámci neho vypočítate:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Nadácie DEDO poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Online možnosť podania daňového priznania FO typ A 

Online možnosť podania daňového priznania FO typ B 

 

2. Do koloniek Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte 

 • Údaje Nadácie DEDO
 • Vaše údaje
 • sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Podpíšte políčko pri týchto údajoch. Ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, budeme sa Vám môcť poďakovať.

 

3. Do 31. marca 2024 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

*Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. Všetky právnické osoby – podnikatelia majú povinnú elektronickú komunikáciu s daňovým úradom prostredníctvom osobného prístupu na stránke finančnej správy, a tak vypĺňajú daňové priznanie elektronicky.

 • 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Nadácii DEDO). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane
 • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť oba Nadácii DEDO). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

 

2. Do príslušných koloniek Vášho daňového priznania o venovaní 1% alebo 2% z dane vyplňte naše údaje:

 • IČO: 30688388 (zarovnať sprava)
 • Právna forma: Nadácia
 • Obchodné meno: Nadácia DEDO
 • Sídlo: Hemerkova
 • Súpisné číslo: 1318/28
 • PSČ: 040 23
 • Obec: Košice

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

 

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2024 na Váš daňový úrad. K tomuto dátumu zaplatíte aj dane z príjmov.

*Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.