prenajmite-domov-image_750x552

PREČO PRENAJAŤ BYT NADÁCII DEDO

Dlhodobá spolupráca, garantované nájomné minimálne 3 roky
Pravidelné platby nájomného prichádzajú vždy načas
O byt je postarané – Nadácia DEDO zabezpečuje správu bytu vrátane drobných opráv a nadštandardnej údržby 

AKÉ BYTY V KOŠICIACH HĽADÁME

Byty v bežných susedstvách s dobrou občianskou vybavenosťou vhodnou pre rodiny s deťmi
Byty s nižším nájmom, ktorý si rodiny budú môcť dovoliť s garanciou stabilných platieb počas 3 rokov
Byty s požadovanou maximálne jednomesačnou kauciou a minimálne dvojmesačnou výpovednou lehotou 

Rodiny s deťmi budú s Nadáciou DEDO v podnájomnom vzťahu, ktorý ich okrem iného zaväzuje k plateniu nájmu, prijímaniu sociálnej služby a k udržiavaniu dobrých susedských vzťahov. Odborné sprevádzanie zabezpečuje profesionálny multidisciplinárny tím neziskovej organizácie Všetci pre rodinu. Pri našej práci uplatňujeme princíp Housing first. Od roku 2020 sme v Košiciach zabývali a sprevádzame už 17 rodín. 

Staňte sa súčasťou zmysluplnej aktivity, ktorá podporuje ukončovanie bezdomovectva rodín s maloletými deťmi v Košiciach. V súčasnosti ich tu žije viac ako 310.

Aktivity projektu podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne

Nadacia-high-res

POROVNANIE CIEN PRENÁJMOV BYTOV V KOŠICIACH

MODELOVÁ SITUÁCIA PRENÁJMU PO DOBU 3 ROKOV

Viac o projekte Housing First

ukoncujeme-bezdomovectvo