Čo je Starostlivá Banka?

Nástroj na riešenie akútnych potrieb rodín v núdzi v čase pandémie.

Nástroj (s možným výhľadom na dlhodobé a udržateľné fungovanie aj po skončení pandémie) na riešenie akútnych potrieb rodín v núdzi v čase mimoriadnej situácie.

Má zmierňovať negatívne ekonomické dopady, ktoré budú trvať aj po utíchnutí vlny pandémie, pomáhať rodinám zabezpečiť základné existenčné potreby, dopĺňať dlhodobé koncepčné riešenia Nadácie DEDO a vhodne ich integrovať.

Zhromažďuje a s pomocou partnerov vďaka nej distribuuje potraviny, hygienické potreby, zdravotnícky materiál a dezinfekciu, vybavenie do domácnosti, k dispozícii máme priestory na bývanie a iné.

Banka má postupne obsahovať všetko, čo rodiny a jednotlivci v bytovej núdzi urgentne potrebujú a nemôžu/nevedia si sami zabezpečiť.

Bezpečie, istota, sociálny kontakt, úcta. Na pyramíde ľudských potrieb tvoria základ pre zdravý vývoj každého. Ich naplnenie je ľudským právom a malo by byť samozrejmosťou.  Aj preto už 23 rokov podporujeme rodiny a jednotlivcov v bytovej a komplexnej núdzi pri vytváraní a udržaní si domova.
Prostredníctvom rozvoja bývania s odbornou podporou (Starostlivé bývanie), zamestnávania (Dorka bags), advokácie práva na bývanie a inovovania sociálnych služieb, sa snažíme ľuďom ohrozených stratou domova tieto potreby pomôcť napĺňať  a hľadať dlhodobé riešenia ukončovania bezdomovectva.
V dôsledku pandémie je však pre mnohých ľudí bez domova obmedzená možnosť postarať sa napríklad aj o fyziologické potreby a jedlo, ktoré tvoria takisto nevyhnutný základ, ako aj potreby súvisiace s ochranou zdravia
V spolupráci s ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb pre jednotlivcov a rodiny bez domova vytvárame riešenie v podobe Starostlivej banky.

Pre koho slúži Starostlivá Banka?

Pomáha organizáciám pracujúcim s rodinami a jednotlivcami v bytovej a komplexnej núdzi

  • neziskové organizácie
  • občianske združenia a iniciatívy
  • charity
  • veľkokapacitné zariadenia
  • centrá krízovej intervencie poskytujúce služby cieľovej skupine.

Prioritne v meste Košice a okolí, s výhľadom na rozšírenie pôsobenia aj do iných okresov/krajov. Doteraz sme pomoc distribuovali približne 600 ľuďom.

040-social-care_orange

Prečo práve rodiny a jednotlivci bez domova a v bytovej núdzi?

Patria k najzraniteľnejším. Bývanie je teraz najúčinnejšou ochranou pred vírusom pre ľudí, ktorí sa ocitli aj v hmotnej núdzi, nakoľko prichádzajú o možnosť zárobku, často s pridruženými chronickými ochoreniami a psychickými ťažkosťami.

Útulky/veľkokapacitné zariadenia sú z bezpečnostných dôvodov izolované, čo im sťažuje prístup k základným potrebám.

Okrem tovarov a služieb máme v banke 3 nájomné byty vyčlenené na karanténu v prípade nákazy či nutnosti izolácie, resp. prevenčné umiestnenie vybraných klientov, ktorých vážnych zdravotný stav si už dnes vyžaduje izoláciu z veľkokapacitných zariadení.

Kto je partnerom Starostlivej Banky?

Darcovia, ktorí do banky vkladajú a žiadatelia, ktorí z nej vyberajú.

  • obchodné reťazce
  • firmy a podnikateľské subjekty
  • neziskové organizácie a občianske združenia
  • poskytovatelia sociálnych služieb
  • jednotlivci.
teamwork
Na zabezpečenie potravín pre cca 500 klientov - rodiny a jednotlivcov v núdzi - je potrebných 3 500 eur na 1 týždeň.
Darca

DARCA

/Darovanie produktov a potravín, hygienických potrieb, vybavenie do domácnosti, poskytnutie priestorov, poradenstva a darovanie finančných prostriedkov na fungovanie Starostlivej Banky/

Ktokoľvek môže finančne prispieť aj prostredníctvom darujme.sk

V prípade, že ste firma, organizácia, ktorá by do banky rada prispela vkladom tovaru, služieb, financií, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom formulára:

Ziadatel

ŽIADATEĽ

V prípade, že ste žiadateľ o pomoc, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom formulára:

Možnosť vlastnej prepravy tovaru ÁnoNie

Icons made by www.flaticon.com, Authors Freepik