Čo je Starostlivá Banka?

Nástroj Nadácie DEDO na riešenie potrieb rodín, ktorý vytvárame spolupráci s partnermi a
ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb pre jednotlivcov a rodiny bez domova.

Má pomáhať rodinám zabezpečiť základné existenčné potreby, dopĺňať dlhodobé koncepčné riešenia Nadácie DEDO a vhodne ich integrovať. Momentálne najväčším partnerom a prijímateľom je organizácia Všetci pre rodinu, n.o.

SB zhromažďuje a s pomocou partnerov vďaka nej distribuuje potraviny, hygienické potreby, zdravotnícky materiál a dezinfekciu, dobrovoľnú terénnu prácu a zdravotno-sociálnu starostlivosť v útulku pre ľudí bez domova, k dispozícii má priestory na bývanie a iné. Banka má postupne obsahovať všetko, čo rodiny a jednotlivci v bytovej núdzi urgentne potrebujú a nemôžu/nevedia si sami zabezpečiť.

Obsah Starostlivej banky

pre terénnu zdravotno-sociálnu starostlivosť

bývanie

odbornú podporu

 • Lieky, zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky
 • Dobrovoľnícke hodiny terénnej práce zdravotníkov, lekárov, medikov, sociálnych pracovníkov,
 • právnikov
 • Pro bono služby technického zabezpečenia (web)
 • Potraviny – 2 tony (odovzdané pre OÁZA – nádej pre nový život, n.o. a Dorka, n.o.)
 • Hygienické potreby a dezinfekcia
 • Ochranné osobné prostriedky a pomôcky
 • Karanténne bytové priestory počas pandémie
 • Bytové priestory – sociálne nájomné bývanie
 • Finančné prostriedky v rodinnom fonde

Fondy, ktoré banka postupne zakladá

Rodinný

Na rozvoj rodín, vzdelávania, krúžky.
Približne 2000 eur na rodinu

Garančný

Na nájom, opravu bytov v projekte
Housing First pre rodiny v Košiciach.

Pre koho slúži Starostlivá Banka?

Slúži na realizáciu aktivít Nadácie DEDO pre sieť jej organizácií a partnerských organizácií.

Ak v priebehu času kapacity a vznikajúce nové partnerstvá, veríme, umožnia, bude môcť pomáhať organizáciám pracujúcim s rodinami a jednotlivcami v bytovej a komplexnej núdzi:

 • neziskové organizácie
 • občianske združenia a iniciatívy
 • charity
 • veľkokapacitné zariadenia
 • centrá krízovej intervencie poskytujúce služby cieľovej skupine.

Prioritne v meste Košice a okolí, s výhľadom na rozšírenie pôsobenia aj do iných okresov/krajov.

Doteraz sme pomoc distribuovali približne 600 ľuďom.

040-social-care_orange
teamwork

Kto je partnerom Starostlivej Banky?

Darcovia, ktorí do banky vkladajú a žiadatelia, ktorí z nej vyberajú.

 • obchodné reťazce
 • firmy a podnikateľské subjekty
 • neziskové organizácie a občianske združenia
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • jednotlivci.

DARCA

Darovanie produktov a vybavenia domácností, hygienických potrieb, potravín, poskytnutie priestorov, dobrovoľníckych hodín terénnej práce, poradenstva a darovanie finančných prostriedkov na fungovanie Starostlivej Banky.

Ktokoľvek môže finančne prispieť aj prostredníctvom darujme.sk

V prípade, že ste firma, organizácia, ktorá by do banky rada prispela vkladom tovaru, služieb, financií, kontaktujte nás telefonicky, mailom, alebo prostredníctvom formulára:

Darca

  Icons made by www.flaticon.com, Authors Freepik