vtacik_budka_logo

24. - 30. 5. 2021

REGISTRAČNÝ TÝŽDEŇ

v Košiciach

Po prvýkrát na Slovensku Nadácia DEDO aplikuje metodológiu vyvinutú v USA a úspešne aplikovanú v mnohých európskych štátoch, vrátane Českej republiky. Cieľom realizácie registračného týždňa je zmapovať rodiny s deťmi, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a najohrozenejším z nich ponúknuť bývanie s odbornou podporou.

Podľa aktuálnych dát až 2/3 ľudí bez domova tvoria v Košiciach práve rodiny s deťmi – bez prístrešia a bez bývania, v osadách, útulkoch, zariadeniach núdzového bývania či v ubytovniach. Odhady hovoria o 250 rodinách. 

Registračný týždeň je prvý krok systémového riešenia bezdomovectva rodín s deťmi, ktorý prinesie prakticky využiteľné dáta potrebné na riešenie bytovej núdze.

CIELE

Zmapovať rodiny v akútnej bytovej núdzi v Košiciach

Ponúknuť riešenie v podobe sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou

Priblížiť problematiku bezdomovectva rodín širokej verejnosti a hľadať konsenzus o potrebe ju riešiť

Spracovať metodiku registračného týždňa v manuáli, ktorý bude možné využiť v iných mestách, pre iné cieľové skupiny

Na realizáciu registračného týždňa Nadácia DEDO pozve organizácie, ktoré pracujú s jednotlivcami a rodinami v bytovej núdzi, ale aj verejnosť, ktorá sa bude môcť zapojiť do zberu dát ako dobrovoľník. Odhadový počet dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnia zberu a spracovania dát, je 80. 

AKO BUDE REGISTRAČNÝ TÝŽDEŇ PREBIEHAŤ

Spoločne s partnermi a dobrovoľníkmi navštívime rodiny žijúce v útulkoch, zariadeniach núdzového bývania, v osadách a zrealizujeme s nimi rozhovor, ktorý bude zachytený v štruktúrovanom dotazníku. Rodiny budú mať možnosť tiež prísť na konkrétne miesto a zrealizovať rozhovor mimo svojho príbytku/ubytovania. 

ZOZBIERANÉ A SPRACOVANÉ DÁTA UKÁŽU

 • Aký je počet rodín s deťmi bez domova
 • Aká je štruktúra rodín (rodičia, deti, ich vek, podiel rodičov –
  samoživiteľov)
 • Kde tieto rodiny aktuálne žijú, aká je ich história bytovej núdze
 • Aký je zdravotný stav členov rodín
 • Aké je každodenné fungovanie rodín a ich socializácia
 • Aká je dynamika bezdomovectva rodín

 

Na základe spracovaných dát bude možné prepojiť rodiny s potrebnou podporou, prioritizovať najzraniteľnejších, prijať opatrenia na riešenie akútnej bytovej núdze rodín a prvé rodiny zabývať s využitím prístupu Housing First. Údaje budú využité pri tvorbe Koncepcie na prevenciu a riešenie bytovej núdze v meste Košice, ktorá bude obsahovať opatrenia a akčný plán zameraný na ukončovanie bezdomovectva rodín s deťmi a jednotlivcov v meste.

logo_ruka

Chceš nám pomôcť ako dobrovoľník?

Ak ťa zaujíma téma bezdomovectva, nie si ľahostajný voči ľuďom okolo seba, máš čas a rád / rada sa s nami o neho podelíš, neváhaj, vyplň a odošli registračný formulár pre dobrovoľníkov a staneš sa tak súčasťou inovatívneho projektu Housing first v Košiciach.

Aj ty nám môžeš pomôcť ukončovať bezdomovectvo rodín v Košiciach. 

Čo budeš robiť?

Budeš súčasťou tímu, ktorý navštívi rodiny bez domova na mieste kde žijú a formou rozhovoru s nimi vyplníš krátky dotazník. 

Alebo sa staneš tabuľkovým guru a výsledky dotazníkov budeš spracovávať. 

Ponúkame

skúsených terénnych pracovníkov, ktorí ťa budú sprevádzať, občerstvenie, neopakovateľné zážitky a radosť z nezištnej pomoci rodinám bez domova. Zo zmapovaných rodín totiž budeme náhodne vyberať tie, ktoré získajú nový domov.

Registračný formulár

* povinné polia

  Vyberte preferovanú možnosť dobrovoľníckej práce (môžete zvoliť viac možností)*

  Vyberte predbežný termín vašej dobrovoľníckej práce (môžete zvoliť viac možností)*


  Osobné údaje zbierame za účelom prípravy dobrovoľníckej zmluvy. Viac o osobných údajoch TU.
  Po odoslaní formulára vám zašleme potvrdzujúci e-mail na vami zadanú adresu

  Ste firma a máte chuť zapojiť sa do registračného týždňa ako tím?

  Zaregistrovať tím

  logo_rodina

  Ste rodina v bytovej núdzi z Košíc?

  Vplňte krátky dotazník TU alebo zavolajte na tel. č. 0910 632 919 a staňte sa súčasťou projektu Housing first.