vtacik_budka_logo

24. - 30. 5. 2021

REGISTRAČNÝ TÝŽDEŇ

v Košiciach

Po prvýkrát na Slovensku Nadácia DEDO aplikuje metodológiu vyvinutú v USA a úspešne aplikovanú v mnohých európskych štátoch, vrátane Českej republiky. Cieľom realizácie registračného týždňa je zmapovať rodiny s deťmi, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a najohrozenejším z nich ponúknuť bývanie s odbornou podporou.

Podľa aktuálnych dát až 2/3 ľudí bez domova tvoria v Košiciach práve rodiny s deťmi – bez prístrešia a bez bývania, v osadách, útulkoch, zariadeniach núdzového bývania či v ubytovniach. Odhady hovoria o 250 rodinách. 

Registračný týždeň je prvý krok systémového riešenia bezdomovectva rodín s deťmi, ktorý prinesie prakticky využiteľné dáta potrebné na riešenie bytovej núdze.

CIELE

Zmapovať rodiny v akútnej bytovej núdzi v Košiciach

Ponúknuť riešenie v podobe sociálneho nájomného bývania s odbornou podporou

Priblížiť problematiku bezdomovectva rodín širokej verejnosti a hľadať konsenzus o potrebe ju riešiť

Spracovať metodiku registračného týždňa v manuáli, ktorý bude možné využiť v iných mestách, pre iné cieľové skupiny

Na realizáciu registračného týždňa Nadácia DEDO pozvala organizácie, ktoré pracujú s jednotlivcami a rodinami v bytovej núdzi, ale aj verejnosť, ktorá sa mohla zapojiť do zberu dát ako dobrovoľník.

AKO REGISTRAČNÝ TÝŽDEŇ PREBIEHAL

Spoločne s partnermi a dobrovoľníkmi sme navštívili rodiny žijúce v útulkoch, zariadeniach núdzového bývania, v osadách a zrealizovali sme s nimi rozhovor, ktorý bol zachytený v štruktúrovanom dotazníku. Rodiny mali tiež možnosť prísť na konkrétne miesto a zrealizovať rozhovor mimo svojho príbytku/ubytovania. 

ZOZBIERANÉ A SPRACOVANÉ DÁTA UKÁZALI

  • Aký je počet rodín s deťmi bez domova
  • Aká je štruktúra rodín (rodičia, deti, ich vek, podiel rodičov –
    samoživiteľov)
  • Kde tieto rodiny aktuálne žijú, aká je ich história bytovej núdze
  • Aký je zdravotný stav členov rodín
  • Aké je každodenné fungovanie rodín a ich socializácia
  • Aká je dynamika bezdomovectva rodín

 

Na základe spracovaných dát bude možné prepojiť rodiny s potrebnou podporou, prioritizovať najzraniteľnejších, prijať opatrenia na riešenie akútnej bytovej núdze rodín a prvé rodiny zabývať s využitím prístupu Housing First. Údaje budú využité pri tvorbe Koncepcie na prevenciu a riešenie bytovej núdze v meste Košice, ktorá bude obsahovať opatrenia a akčný plán zameraný na ukončovanie bezdomovectva rodín s deťmi a jednotlivcov v meste.

logo_ruka

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za ich spoluprácu  v inovatívnom projekte Housing first v Košiciach.

Aj vďaka vám môžeme pomôcť ukončovať bezdomovectvo rodín v Košiciach. 

Ste rodina v bytovej núdzi z Košíc?

Vplňte krátky dotazník TU alebo zavolajte na tel. č. 0910 632 919 a staňte sa súčasťou projektu Housing first.

Partneri:

Kosice_logo
ADCHKE_logo_horizontalne
ETP_logo_SJ_42
IVPR_logo
Zdrave_regiony_logotyp.indd
LOGO SSOŠ
logo_jazero_big

Hlavný reklamný partner: