Projekt „Inovujeme sa!“ a projekt „Dorka Bags” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Projekt „Výpravy za poznaním a hrou alebo Nech sa nám netúlajú!” podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis.

Finančná podpora projektov Nadácie DEDO.

„Projekt Family Belongs Home / Rodina patrí domov bol podporený z programu
Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava,NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilituorganizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im kväčšiemu zakoreneniu v spoločnosti“.

Partner pri budovaní centier pomoci

Finančná podpora projektu Jasov III – Starostlivé bývanie

progress-logo
VSE