Homepage
Inovujeme systém v oblasti napĺňania práv ľudí a rodín v bytovej a komplexnej núdzi.

Housing First prístup = Bývanie s odbornou podporou

PRACUJEME NA SYSTEMATICKÝCH RIEŠENIACH:
Je určený najzraniteľnejším skupinám bez domova, ktorým umožňuje ukončovať bezdomovectvo.
Prezentuje bývanie ako základné ľudské právo, nie zásluhu. Je najväčšou a najefektívnejšou inováciou riešenia bezdomovectva za posledných 30 rokov.
Umožňuje individuálny prístup k potrebám jednotlivcov a rodín, pričom až 80-90 % z nich si bývanie udrží.
AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ:
Vkladom do našej
Starostlivej banky
Prostredníctvom portálu
darujme.sk
Prostredníctvom darovacej zmluvy alebo zmluvy o charitatívnej reklame 

ĎAKUJEME

Čo máme nové

Prečítajte si viac o našich aktivitách

Čo je našou misiou

Rodina patrí domov

Rodiny s deťmi čelia bezdomovectvu, chudobe, chorobám a strate práce. My prijímame rodinu ako celok a chceme, aby celkom ostala. Rozumieme rodinám a ich traumám. Problémy sa lepšie zvládajú spolu. Sme blízko rodín a pomáhame im postaviť sa opäť na nohy. Neustále prinášame nové spôsoby, ktorými ukončujeme bezdomovectvo rodín.

3 hlavné oblasti našej práce

Prinášame riešenia šité na potreby rodín a detí čeliacich chudobe a náročným životným situáciám.

Bývanie

Tým, že rodiny v ohrození dostanú možnosť bývať, zabraňujeme vyňatiu detí do detských domovov a tým im zvyšujeme šancu na plnohodnotný život. Dlhodobé sociálne nájomné bývanie uplatňuje prístup Housing First.

Viac o bývaní

Sprevádzanie

Rodiny popri bývaní majú podporu odborníkov, ktorí ich sprevádzajú pri riešení ich situácie. Podpora multidisciplinárneho tímu – sociálneho pracovníka, zdravotníka, právnika pomáha rodine riešiť problémy krok za krokom.

Viac o sprevádzaní

Zamestnávanie

Na to aby sa rodič dokázal postarať o dieťa potrebuje zamestnanie. V našich centrách často riešime otázky ako si nájsť zamestnanie alebo ako zlepšiť finančnú situáciu na materskej. Preto sme začali rozvíjať projekty sociálneho podnikania.

Viac o Dorkabags

O práci Nadácie DEDO

Ako sa snažíme predchádzať vyňatiu detí z rodín a ako riešime problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období.

Video vzniklo v rámci Interaktívnej konferencie #InšpirujSa,ktorú organizovala Nadácia Volkswagen Slovakia. Ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia za pozvanie na konferenciu, za video a najmä za podporu nášho projektu Vincentínum – Centrum pre rodiny Košice - Šaca!
Alena Vachnová #InšpirujSa

Alena Vachnová, development manager z Nádácie DeDo ktorá sa venuje rodinám v kríze, prijala pozvanie ako speaker na výročnej Interaktívnej konferencii #InšpirujSa.😊Porozprávala o tom, akým spôsobom sa v nadácii snažia predchádzať vyňatiu detí z rodín a akým spôsobom riešia problémy bývania a sprevádzania rodín v krízovom období.🤝🏠 #NadaciaVolkswagenSlovakia #InpirujSa #PomahameDalej #NadaciaDeDo

Uverejnil používateľ Nadácia Volkswagen Slovakia Pondelok 21. januára 2019

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom..