Sociálne inovácie a systematické riešenia už 27 rokov

Ukončujeme bezdomovectvo rodín v Košiciach a v Prešove

Rodina patrí domov

Rodiny s deťmi čelia bezdomovectvu, chudobe, chorobám a strate práce.
My prijímame rodinu ako celok a chceme, aby celkom ostala. Rozumieme rodinám a ich traumám. Problémy sa lepšie zvládajú spolu. Sme blízko rodín a pomáhame im postaviť sa opäť na nohy. Neustále prinášame nové spôsoby, ktorými ukončujeme bezdomovectvo rodín.

Sieť organizácií Nadácie DEDO:

3 hlavné oblasti našej práce

Prinášame riešenia šité na potreby rodín a detí čeliacich chudobe a náročným životným situáciám.

Bývanie

Uplatňujeme princíp Housing first, ktorý nazerá na bývanie ako na základné životné právo, je efektívnym a na dôkazoch založeným nástrojom na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva pre najzraniteľnejšie skupiny. Pretože otázku ľudí bez domova rieši kľúčovou odpoveďou – bývaním a podpornými službami. Získavajú domov, súkromie, a možnosť skutočne zmeniť životnú situáciu. Až 80-90% klientov si bývanie udrží.

Viac o Housing first >

Sprevádzanie

Ako prví na Slovensku sme sa začali venovať inovatívnej službe sprevádzania a podpory rodín v bytovej núdzi, u ktorých ukončujeme situáciu bezdomovectva umožnením bývania v dostupnom bývaní (sociálne nájomné byty) a dlhodobou podporou zameranou na udržanie bývania. Poskytujeme zdravotné, sociálne, právne a psychologické poradenstvo, ktoré rozširujeme, aby rodiny v núdzi dostali na mieru šitú komplexnú podporu na komplexné problémy, priamo u nich doma.

Viac o službe sprevádzania a podpory >

Zamestnávanie

Pracovné začleňovanie, ktorému sa náš tím venuje, prebieha vždy na základe individuálnych potrieb klienta, pre ktorého vytvárame vhodné pracovné podmienky.

Ľuďom, tak okrem finančných prostriedkov poskytujeme príležitosti na sebarealizáciu, ktorá im pomáha nájsť sebavedomie a zmysel života. Mnohí tak začínajú písať celkom nový ľudský príbeh.

Dorka bags e-shop >

Čo máme nové

Prečítajte si viac o našich aktivitách

Naši partneri

Nič by sme nedokázali sami. Naše poďakovanie za to, že môžeme ďalej pomáhať patrí veľkému množstvu firiem a organizáciám, individuálnym darcom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, cirkevným organizáciám, školám, ktoré sa zapojili do verejnej zbierky, dobrodincom..