TAMARA

je dvojročné dievčatko, ktoré nikdy nežilo v byte alebo v dome. So svojimi mladými rodičmi žije v prístrešku vybudovanom z odpadových dosiek, prikrytom kusom plechu slúžiacim ako strecha, bez podlahy a okien. Tamara je jedno z detí, ktoré sú druhou generáciou vyrastajúcou v bezdomovectve. Táto „Tamarina generácia“ sa do neho už narodila.

748 detí

žije v podmienkach bezdomovectva.

Mnohé z nich sú už druhou generáciou, čo znamená, že sa bez domova už narodili. Voláme ich Tamarinou generáciou.

ŽIJÚ BEZ PRÍSTREŠIA

BEZ DETSKEJ IZBY

BEZ POCITU BEZPEČIA

Ľudia ako Tamara a jej rodičia čelia množstvu bariér v prístupe k základným potrebám, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, vzdelaniu, zamestnaniu a bývaniu.

bariery

Riešením je domov

Bez neho má Tamarina generácia minimálne šance na zdravý život. Vyrastať v bezdomovectve znamená mať chatrné zdravie, zhoršený prístup k vzdelaniu a žiť život v toxickom strese. Pravdepodobne to povedie k sťaženým životným podmienkam a predčasnej smrti spôsobenej akútnymi či chronickými ochoreniami, a to ešte pred dosiahnutím päťdesiatky.

HousingFirst

V Nadácii DEDO veríme, že bývanie je ľudské právo. Rodinám žijúcim v podmienkach bezdomovectva poskytujeme domov s odborným sprevádzaním a prostredníctvom Dorka Bags, n.o. pre nich vytvárame vhodné podmienky pre uplatnenie sa na trhu práce, aby si svoje bývanie udržali. Pri práci využívame princíp Housing first. (viac info TU)

Pomôžte nám napĺňať ľudské práva rodín bez domova a detí z Tamarinej generácie.

V súčasnosti poskytujeme bývanie 23 rodinám. Do konca roka 2023 ich bude 40.

Celospoločenskú zmenu systému sociálneho bývania dosiahneme len spoločne.

 

MÔŽETE NÁM POMÔCŤ:

Finančným príspevkom, ktorý nám pomôže vytvárať nový domov deťom z Tamarinej generácie

Bytom, ktorý sa stane súčasťou projektu Housing first.

Budete presmerovaní na portál darujme.sk

ĎAKUJEME