310 rodín žije v Košiciach v bytovej núdzi.

V útulkoch, osadách, bez prístrešia žije 748 detí.

70% rodičov je vo veku do 39 rokov.

59 rodín tvoria osamelé matky s deťmi.

Nemajú možnosť bývania v zdravom prostredí, ani možnosť vzdelávania a rozvoja.
Život v bytovej núdzi zhoršuje ich zdravotný stav, traumatizuje ich a pripravuje ich o príležitosti na bežný a dôstojný život.

RIEŠENÍM JE DOMOV

Nadácia DEDO prináša udržateľné riešenie v podobe sociálneho nájomného bývania s odborným sprevádzaním s prístupom Housing first. Tento princíp nazerá na bývanie ako na ľudské právo, bez zásluhovosti.

Do konca roka 2021 chceme zariadiť a vybaviť ďalších

8 BYTOV

8 RODÍN

8 DOMOVOV

ĎAKUJEME