Nadácia DEDO zrealizovala v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom pre výskum práce a rodiny a ďalšími partnermi v máji 2021 Registračný týždeň pre rodiny s deťmi v bytovej núdzi v Košiciach. Aké sú jeho podrobné závery a aké sú možnosti pomoci rodinám? Čo je to ukončovanie bezdomovectva a čo je na to, aby sme ho mohli realizovať potrebné? Akú rolu v ňom zohrávajú mestá, samosprávne kraje, poskytovatelia sociálnych služieb, mimovládne organizácie a ďalší partneri? Ako vyzerá ukončovanie bezdomovectva v Čechách a iných krajinách, a ako by mohlo ukončovanie bezdomovectva vyzerať v Košiciach?

P R O G R A M

9:00 – Otvorenie konferencie

Jozef Ondáš
Predseda Správnej rady Nadácie DEDO, DORKA n.o. a DVC n.o.

 

9:15 – Registračný týždeň – výsledky a skúsenosti

Darina Ondrušová, Zuzana Turkovič
Inštitút pre výskum práce a rodiny

 

10:15 – Housing first prístup a riešenia budúcnosti

Alena Vachnová
rozvojová manažérka Nadácie DEDO v súčasnosti študujúca na Harvard Kennedy School v programe Mid-Career Master in Public Administration

 

11:30 – Riešenia bytovej núdze v Košiciach a kraji

Panelová diskusia za účasti viceprimátorky
mesta Košice, Lucie Gurbáľovej
a predsedu Košického samosprávneho kraja, Rastislava Trnku

Moderuje Barbora Bírová
predsedníčka Platformy pro sociální bydlení a konzultantka pre ukončovanie bezdomovectva 

 

12:30 – Záver konferencie

Konferencia sa uskutoční online, registrujte sa prosím tu:

prezentujú:

IVPR_logo
PSB_standard

konferenciu podporili:

Kosice_logo
KSK_logo
NOS_logo2
Active-citizens-fund
Promiseo2
Hi-reklama_logo