Nadácia DEDO

Hemerkova 28, 040 23 Košice

Office: Lomená 7, 040 01 Košice

Email: info@nadaciadedo.sk

IČO: 30688388

DIČ: 2021302855

IBAN: SK10 1100 0000 0026 6311 0007

© Nadácia DEDO

NOVINKY NADÁCIE DEDO