Ako darovať 2%

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Nadácie DEDO poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.


2. Stiahnite si
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.


3. Do Vyhlásenia napíšte:

 • Vaše údaje
 • sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)
 • Naše údaje:
  • IČO: 30688388 (zarovnať sprava)
  • Právna forma: Nadácia
  • Obchodné meno: Nadácia DEDO
  • Sídlo: Hemerkova
  • Súpisné číslo: 1318/28
  • PSČ: 040 23
  • Obec: Košice

Ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, budeme sa Vám môcť poďakovať.


4. Obe tieto tlačivá: Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa adresy Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ak ste zamestnanec a zúčtovanie/daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ

1. Vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2019 mali. V rámci neho vypočítate:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete v prospech Nadácie DEDO poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

 

2. Do koloniek Vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte

 • Naše údaje:
  • IČO: 30688388 (zarovnať sprava)
  • Právna forma: Nadácia
  • Obchodné meno: Nadácia DEDO
  • Sídlo: Hemerkova
  • Súpisné číslo: 1318/28
  • PSČ: 040 23
  • Obec: Košice
 • Vaše údaje
 • sumu 2% (resp. 3%), ktorú ste vyrátali z Potvrdenia o zaplatení dane a dátum zaplatenia dane (tiež z Potvrdenia)

Podpíšte políčko pri týchto údajoch. Ak zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, budeme sa Vám môcť poďakovať.

3. Riadne vyplnené daňové priznanie s potrebnými prílohami doručte do 31.03. 2020 na Finančnú správu a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.

*Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

 • 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba Nadácii DEDO). V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1,0% z dane
 • 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť oba Nadácii DEDO). V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

 

2. Do príslušných koloniek Vášho daňového priznania o venovaní 1% alebo 2% z dane vyplňte naše údaje:

 • IČO: 30688388 (zarovnať sprava)
 • Právna forma: Nadácia
 • Obchodné meno: Nadácia DEDO
 • Sídlo: Hemerkova
 • Súpisné číslo: 1318/28
 • PSČ: 040 23
 • Obec: Košice

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

 

3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2020 na Váš daňový úrad. K tomuto dátumu zaplatíte aj dane z príjmov.

*Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

Tlačivá

Prehľad všetkých potrebných tlačív pre FO a PO.

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/